លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អញ្ចើញ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


ដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុក្ខដាក់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន រសៀលថ្ងៃទី៣០​ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជាមណ្ឌល​ប៉ៃលិន បានអញ្ចើញធ្វើដំណើរចល័តក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បី​ស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការនានា​ ដែលក្រោយគណបក្សប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតនឹងដោះស្រាយជូន ។