ឯកឧត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និង ឯកឧត្តម សុះ មុះសិន ចែកអំណោយស្រាយបួសដល់បងប្អូនសានិកឥស្លាមចំនួន១២២ គ្រួសារ


នៅវិហារកុឡាលោមព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ មានរៀបចំពិធីចែកអំណោយស្រាយបួសដល់បងប្អូនសានិកឥស្លាមចំនួន១២២ គ្រួសារដែលអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និងឯកឧត្តម សុះ មុះសិន និងសហការីមួយចំនួនទៀត ។

អំណោយរួមមាន អង្ករ មី ត្រីខ អូវ៉ាទីន ទឹកដោះគោតែ ស្ករស អំបិល ៕