អភិបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ អញ្ជើញពិនិត្យមើលដំណើរការបង្រៀន និងរៀនជាបណ្ដុំ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា សាធារណៈ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ


ឯកឧត្ដម ប៉ែន កុសល្យ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល និងពិនិត្យមើលដំណើរការរៀន និងបង្រៀន នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ ដែលមានហានិភ័យទាប ដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារប្រតិបត្តិ (SOP) ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាល ដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។