កម្ពុជានឹងរងបាតុភូត Dipole Model Index


     ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក​និង​ឧតុ​និយម បាន​ជូន​ដំណឹង​ថា​បាតុភូត​កំដៅ El Nino បាន​ថយ​ឥទ្ធិ​ពល​បន្តិច​ម្តង​ៗ​នា​ពេល​នេះ និង​បាន​ជំនួស​វិញ​ដោយ​បាតុភូត Dipole Model Index ដែល​ជា​បាតុ​ភូត​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ​ភាព​ក្តៅ​ និង​ត្រជាក់​ ។

     សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​បាន​អោយ​ដឹង​ថា​ បាតុ​ភូត Dipole Model Index នឹង​ចូល​មក​ជំនួស ហើយ​រហូត​ដល់​ចុង​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ ​២០១៦ ទើប​បាតុ​ភូត​ត្រជាក់ La Nina នឹង​មាន​ឥទ្ធិ​ពល​វិញ​ ។ សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​បាន​អោយ​ដឹង​ថា នៅ​រដូវ​ប្រាំង​នេះ គឺ​ក្នុង​ខែ​មីនា​និង​ខែ​មេសា ធាតុ​អាកាស​នឹង​ក្តៅ​ហួត​ហែង​ខ្លាំង បរិមាណ​ទឹក​ភ្លៀង​កក់​ខែ​មាន​ចំនួន​តិច​តួច ហើយ​បាតុ​ភូត​ផ្គរ​រន្ទះ ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នឹង​កើត​ឡើង​ច្រើន ​។

     ចំណែក​នៅ​រដូវ​វស្សា​វិញ គឺ​ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​ឧសភា ដល់​ខែ​កក្កដា នឹង​មាន​ភ្លៀង​តិច​… មាន​បាតុ​ភូត​ផ្គរ​រន្ទះ ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នឹង​កើត​ឡើង​ច្រើន​… ហើយ​នឹង​មាន​កូន​រដូវ​​ប្រាំង ដែល​នឹង​កើត​ចាប់​ពី​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​កក្កដា រហូត​ដល់​ចុង​ខែ​កក្កដា​ ។ សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​បាន​ព្យាករណ៍​ថា របាយ​ទឹក​ភ្លៀង​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្លាក់​ច្រើន ហើយ​រាយ​ប៉ាយ​បាន​ល្អ​ចាប់​ពី​ពាក់​កណ្តាល​រដូវ​វស្សា ​រហូត​ដល់​ចុង​រដូវ​​វស្សា គឺ​ចាប់​ពី​ខែ​សីហា​ ដល់​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា​ ។