ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ញឹម វណ្ណដា អញ្ជើញបំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសជូននាយកអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP ចប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជា


ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ញឹម វណ្ណដា ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកអនុប្រធាន ប្រចាំការ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (គ.ជ.គ.ម.)បំពាក់គ្រឿងឥស្សរិយយសជូនលោក Bordignon Gianpietro នាយកអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក (WFP) ចប់អាណត្តិប្រចាំកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ ។