សារលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាព កម្ពុជាលើកទី២៣ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិ លើកទី៣៩ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១


(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ បានចេញសារលិខិត ក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាព កម្ពុជាលើកទី២៣ និងទិវាជនមានពិការភាពអន្តរជាតិលើកទី៣៩ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិត របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖