កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការបែកចែកភារកិច្ច ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី៤៣ នៃសភានិយាយភាសាបារំាង


នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកិច្ចការសភានិយាយបារាំង (APF) បានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការបែកចែកភារកិច្ច ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី៤៣ នៃសភានិយាយភាសាបារំាង (APF) នៅប្រទេសលុចសំបួរ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ទី បូរ៉ាស៊ី ប្រធានគណៈប្រតិភូក្រុមសភាជាតិកម្ពុជានិយាយភាសាបារំាង(APF) នៅសាលប្រជុំគណៈកម្មការទី៥ព្រឹទ្ធសភា៕