ឯកឧត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និង ឯកឧត្តម សុះ មុះសិន ចែកអំណោយស្រាយបួសដល់បងប្អូនសានិកឥស្លាមចំនួន១២២ គ្រួសារ


នៅវិហារឯករង្សីព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ មានរៀបចំពិធីចែកអំណោយស្រាយបួសដល់បងប្អូន សានិកឥស្លាមចំនួន១០០ គ្រួសារ ដែលអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និងឯកឧត្តម សុះ មុះសិន និង សហការីមួយចំនួនទៀត ។ អំណោយរួមមាន អង្ករ មី ត្រីខ មីឡូ ទឹកដោះគោ តែ ស្ករស អំបិល ៕