សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង អញ្ជើញ ចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយសាសនិកឥស្លាម ខេត្តបាត់ដំបង


នៅថ្ងៃទី២៥ មិថុនា នេះ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញ ចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយសាសនិកឥស្លាម ខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងពិធីបុណ្យ បញ្ចប់ការបួស ក្នុងខែរ៉ម៉ាឌន ក្រុងបាត់ដំបង នៅ មជ្ឈមណ្ឌលសុភមង្គល។