មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របត់ត្រង់


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះធ្វើការកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របត់ត្រង់ ស្ថិតក្នុងឃុំបត់ត្រង់ ស្រុកមង្គលបូរី ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករ បានប្រមាណ ២.០០០ ហិកតា ៕