រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមជីកស្តារភក់ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ


ដើម្បីសម្រួលផ្លូវបង្ហូរទឹកនៅតំបន់ខាងត្បូងព្រលានយន្តហោះ តំបន់ទឹកថ្លា ផ្លូវ ណ័រប្រ៊ីត ផ្លូវ ស ឡា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមជីកស្តារភក់ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ ដោយបែងចែកជា ២ក្រុម។