ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជា-សិង្ហបុរី


ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា និងលោកបណ្ឌិត វីវៀន បាឡាក់គ្រីស្ហ្សណាន់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសិង្ហបុរី បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានទន្ទឹងដល់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន (AMM Retreat) ដែលជាកិច្ចប្រជុំដ៏ធំលើកដំបូងក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំង១០ ក្រោមភាពជាប្រធាន អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ របស់កម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការវិវិត្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេស អំពីលទ្ធផលកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជា-សិង្ហបុរី៖