ស្ថានភាពទឹកក្នុងអាងទឹកតាម៉ុក ពុំមានការកើនឡើង


ឧត្តរមានជ័យ៖ មកទល់ល្ងាចថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ស្ថានភាពទឹកក្នុងអាងទឹកតាម៉ុក ពុំមានការកើនឡើងទៀតនោះទេ ខណៈក្រុមការងាររបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាន និងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេច ក្នុងការអន្តរាគមន៍បញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ៕