ឯកឧត្តម អ៊ី ឈាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយឃុំ សង្កាត់


នៅព្រឹក ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន ឯកឧត្ដម​ អីុ ឈាន ប្រធានក្រុម​ការងារថ្នាក់កណ្តាលគណបក្សចុះជួយខេត្តប៉ៃលិន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសសមាសភាពក្រុមការងារចុះជួយឃុំ-សង្កាត់ ទាំង៨ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន។