សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ទទួលពាន រង្វាន់សកលលោក PRIX DE LAFONDATIO ពីវេទិកា CRANSMONTANA


សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ខមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលពាន រង្វាន់សកលលោក PRIX DE LAFONDATIO ពីវេទិកា CRANSMONTANA នៅទី
ក្រុងបាសេឡូណា ប្រទេសអេស៉្បាញ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ។

នេះជាមោទនភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្ដមមួយទៀត របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលថ្នាក់ ដឹកនាំ ត្រូវបានសកលលោក ទទួលស្គាល់នូវស្នាដៃ កោតសរសើរ និងទទួលនូវការ លើកទឹកចិត្ត ជាបន្តបន្ទាប់។