លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ អាណត្តិទី៤


កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ ញឹក សាគន្ធ អភិបាលរង ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ អាណត្តិទី៤ សង្កាត់ក្ដុល ស្រុកដូនទាវ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។