ឯកឧត្តម សុខ លូ អញ្ជើញក្នុងពិធីលែងកូនត្រីពូជនៅសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីអូរ បុស្សម្កាក់


ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានអញ្ជើញក្នុងពិធីលែងកូនត្រីពូជនៅសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីអូរ បុស្សម្កាក់ ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំត្រពាំងឫស្សី ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ។