សម្តេចក្រឡាហោមស ខេង អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពាក់ព័ន្ធការងារអន្តោប្រវសន៍


នារសៀលថ្ងៃទី១៩ កក្កដា នេះ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្តេចក្រឡាហោមស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងពាក់ព័ន្ធការងារអន្តោប្រវសន៍ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។