ឯកឧត្តម ពេជ្រ ប៊ុនធិន ជួបពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូមកពីអង្គការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)


ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដមកតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណ: បានជួបពិភាក្សា ជាមួយប្រតិភូមកពីអង្គការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ដែលដឹកនាំដោយលោក Jarkko Turunen អនុប្រធានផ្នែកនៃនាយក ដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅទីស្តីការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដើម្បីពិភាក្សាការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្សមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត។