លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង ជួបសម្តែងការគួរសម ជាមួយលោកស្រី ស៊ូវណ្ណា ហ្គោនឡែត ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្ត សត្វព្រៃ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង បានជួបសម្តែងការគួរសម របស់ លោកស្រី ស៊ូវណ្ណា ហ្គោនឡែត ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្ត សត្វព្រៃ ដើម្បីជុំពិភាក្សាការងារ ពីតំបន់គ្រប់គ្រង់ របស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ ក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុង (ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧)