ញត្តិគាំទ្រ របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍​នៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាល​គណបក្សប្រជាជន​កម្ពុជា ចំពោះ​ការដាក់ចេញ​នូវគោលការណ៍​របស់​សម្តេច​ប្រធានគណបក្ស ក្នុងការកម្ចាត់ចោលនូវមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ជនក្បត់ជាតិ ៣ ជំនាន់ និងបក្ខពួក