ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពីត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨កក្កដា២០១៧ឯកឧត្ដម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពីត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយដោយមានការចូលរួមពីអស់លោកលោកស្រីជាអភិបាលអភិបាលរងស្រុកនិងមន្ទីអង្អភាពជុំវិញខេត្ត។