គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារ


ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្តដា ឆ្នាំ ២០១៧ គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែង ដឹកនាំដោយលោក ជង សេងអ៊ីម អគ្គនាយករងកិច្ចការរដ្ឋបាល ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារថែទាំជាប្រចាំលើកទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ ប្រព័ន្ធការពារទឹកជំនន់ និងស្រោចស្រពកំពង់ត្របែក ស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ។