រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេ


នៅថ្ងៃទី២៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងអារមេ ប្រវែង ២០១៥ម ទទឹង ៧ម ចាប់ពីផ្លូវព្រៃសដល់ទំនប់៧មករា ក្នុងសង្កាត់សាក់សំពៅ និងសង្កាត់ព្រៃវែង ខណ្ឌដង្កោ ។