ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន៧នាក់ ខណៈអ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់


ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន ៧នាក់ ខណៈជាអ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១៣៨,០៤៦នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣៤,៩៥៤នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន ៣,០៥៦នាក់៕