ពិធីពិសាបាយសាមគ្គី អបអរសាទរជោគជ័យរបស់ក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋាន សង្កាត់ទន្លបាសាក់


ពិធីពិសាបាយសាមគ្គី អបអរសាទរជោគជ័យរបស់ក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋាន សង្កាត់ទន្លបាសាក់ ដែលឧបត្ថម្ភដោយ ឯកឧត្តម យឹម លាង នាយករងខុទ្ទកាល័យ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧