កម្មវិធីតម្លើង និងសម្ពោធប៉មចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ភ្នំស្រួច


នៅ​ក្នុងកម្មវិធីតម្លើង និងសម្ពោធប៉មចម្រោះទឹកស្អាតនៅក្នុងវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ភ្នំស្រួច ស្ថិតក្នុងស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បានសូមសំណូមពរដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះថែ​ទាំសុខភាព និងខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រ​ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគត។​ ហើយ​ក៏​សង្ឃឹម​ថា​ ប្អូនៗ​នឹង​​ចេះ​ចែករំលែកជោគជ័យទៅកាន់អ្នកដទៃបន្ដទៀតថែម​ទៀត​។​