លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អញ្ជើញចូលរួម កិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងតួនាទីសភាក្នុងការទ្រទ្រង់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍(CLV)


ទីក្រុងវៀងច័ន្ទ, ថ្ងៃទី០២ខែសីហាឆ្នាំ​២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ សមាជិកគណ:កម្មការ​ទី៥នៃ​រដ្ឋសភាកម្ពុជា និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌលប៉ៃលិន បានអញ្ជើញចូលរួម កិច្ច​ប្រជុំស្តីពីការ​ពង្រឹងតួនាទីសភាក្នុងការ​ទ្រទ្រង់តំបន់ត្រី​កោណអភិវឌ្ឍន៍(CLV) ដែលដឹកនាំគណ:​ប្រតិភូ​ដោយឯកឧត្តម ឈាង វុន ប្រធាន​គណៈកម្ម​ការកិច្ចការបរទេស និងសហ​ប្រតិបត្តិការ​អន្តរ​ជាតិ ​នៃរដ្ឋសភា​កម្ពុជា ។​(កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី១)

The sixth Conference foreign affairs Committees of National Assembly of Cambodia , Laos and Vietnam on Strengthening Parliamentary Oversight on Cooperation Initiatives in the CLV Development Triangle.
Vientian,02-08-17(1st day)