ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ស សុខា ចុះទៅ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ


ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ស សុខា បានចុះទៅ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងសិស្សសាលា ស្ថិតនៅតំបន់(ក៥) ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ការពិនិត្យនេះ ពុំយកប្រាក់ និងមិនរើសអើងបក្សនយោបាយទេ។
សូមថ្លែងអំណរគុណក្រុមគ្រូពេទ្យ យុវជនគណបក្ស ប្រជាជន សសយក និងអាជ្ញាធរដែនដី ដែលបានរួមគ្នានាំជោគជ័យ ជូនប្រជាជនយើង។
ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧