ឯកឧត្តម សួន បវរ ប្រគល់គោយន្ត និងឧបករណ៍ដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន


ឯកឧត្តម សួន បវរ អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រគល់គោយន្ត និងឧបករណ៍ដែលជាអំណោយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជូនដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលមានស្នាដៃល្អលើការគ្រប់គ្រង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។