លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទំនាក់ទំនង ព្រំដែនកម្ពុជា និងថៃ


នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូខេត្តកោះកុង ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ទំនាក់ទំនង ព្រំដែន ដើម្បីរឹតចំណង មិត្តភាព និរន្តរភាព សាមគ្គីភាព ពិសេសទំនាក់ទំនងព្រំដែន រវាង ខេត្តកោះកុង (កម្ពុជា) និងខេត្តត្រាត (ថៃ)