ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន


ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៥០ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតអាស៊ាន នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។