ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី អនុញ្ញាតអោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនុញ្ញាតអោយឯកឧត្តម ហ្សុង ប៉ (Xiong Bo)ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។