សកម្មភាពគ្រឿងចក្រឈូសឆាយកិនបង្ហាប់ ជួសជុលផ្លូវលំភូមិព្រៃស្វាយ


សកម្មភាពគ្រឿងចក្រឈូសឆាយកិនបង្ហាប់ ជួសជុលផ្លូវលំភូមិព្រៃស្វាយ។ នេះក៏ដោយសារមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់លោកចៅសង្កាត់ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ពន្សាំងខណ្ឌព្រែកព្នៅមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។
១៣- ៨- ២០១៧