លោក សាំ ពិសិដ្ឋ និងលោក ឯក ឃុនឌឿន ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពលូទឹក ចុះពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិច


នៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ខែសីហាឆ្នាំ២០១៧ លោក សាំ ពិសិដ្ឋ ប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ និងលោក ឯក ឃុនឌឿន អភិបាលខណ្ឌទួលគោក បានដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពលូទឹក ចុះពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅស្តុបនាគវ័ន្ត ផ្លូវលេខ ៦០៨ ៦១៨ ៦១៦ ។