ផ្លូវវាងចំណុចច្រាំងបាក់ឃុំខ្ពបអាទាវ កំពុងដំណើរការសាងសង់


ផ្លូវវាងចំណុចច្រាំងបាក់ឃុំខ្ពបអាទាវ កំពុងដំណើរការសាងសង់ ហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីបើកចរាចរណ៍ពេញលេញឡើងវិញ ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកឧកញ៉ា វិញ ហួរ តាមរយៈលោកជំទាវ ឃួន សុដារី តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្តាល និងការខិតខំសម្របសម្រួលរបស់អាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។