លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ នៃមន្ទីរអប់រំ យុវជន និង កីឡាខេត្តកោះកុង
(១៦ សីហា ២០១៧)