អបអរសាទរពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលឥស្លាម “អាល់ហ្សាមេល”


ខេត្កកំពត ៖ អបអរសាទរពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលឥស្លាម “អាល់ហ្សាមេល” ស្ថិតក្នុងភូមិតាដឹប សង្កាត់អណ្តូងខ្មែរ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត ។