លិខិតអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តម ម៉ម សារិន ជូនចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងឱកាសដែល ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់សព្វព្រះរាជហឬទ័យចាត់តាំងឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


លិខិតអបអរសាទររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នជុំវិញគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជូនចំពោះឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ក្នុងឱកាសដែល ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទ្រង់សព្វព្រះរាជហឬទ័យចាត់តាំងឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបានត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារជា កិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត តែមួយរូបគត់។