ឯកឧត្តម កែវ ពៅ អញ្ជើញចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក នៅផ្សារព្រៃខ្មែរ និងនៅទំនាបស្រែហង្ស


នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម កែវ ពៅ ប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត កំពងឆ្នាំងរួមដំណើរអាជ្ញាធរដែនដីបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក នៅផ្សារព្រៃខ្មែរ និងនៅទំនាបស្រែហង្ស ដែលត្រូវលិចទឹក កាលពីម្សិលមិញ ។ ឯកឧត្តម កែវ ពៅ ប្រធានមន្ទីរ បានឲ្យក្រុមការងារមន្ទីរ ជួយសម្រួលប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក ចេញ ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទឹក បានស្រក់អស់ហើយ ។