លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្ស ដែលមកតាមបណ្តាលស្រុកនានារបស់ខេត្តកោះកុង


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខសិស្សានុសិស្ស ដែលមកតាមបណ្តាលស្រុកនានារបស់ខេត្តកោះកុង នឹងត្រូវប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដែលជួបការខ្វះខាត ក្នុងការស្នាក់នៅ ហើយត្រូវបានស្នាក់នៅ ក្នុងអាគាសាខាកាកបាទ ក្រហមកម្ពុជាខេត្តកោះកុង
(២០ សីហា ២០១៧)