សកម្មភាពរបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា (RN ៥ – រាំងកេសី) កៀរ កិន បង្ហាប់ល្បាយថ្មម៉ិចចន្លោះគម ៥+៦០០ ដល់ គ.ម ៥+២០០ និងគ.ម៦+០០០ ដល់គ.ម៥+៦០០
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១- ក្រុមការរងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥ លុបក្រឡុកសំបុកមាន់និងស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ(រង្វង់មូលយាយទេព ដល់ស្ពានអូរតាគី)
-ផ្លូវជាតិលេខ៥៧ លុបគ្រលុកសំបុកមាន់ និងស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ គ.ម ០+០០០ ដល់ គ.ម៣+០០០ (រង្វង់មូលព្រាបស – ស្ពានវត្តគ)
III-ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវក្នុងក្រុងលេខ ៤ លុបសំបុកមាន់
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៩ ជួសជុលជញ្ចាំងទប់ដី ចន្លោះគ.ម៧៨ +១០០
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ លាបថ្នាំបង្គោលតាមបណ្តោយផ្លូវ
IV-ក្រុមអង្គភាពគ្រប់គ្រងប្រពន្ធ័លូ និង ស្ថានីយ៍ចម្រោះសម្អាតទឹកកខ្វក់
– ផ្លូវក្នងក្រុង ស្តារសម្អាតតាមមាត់អណ្តូងលូ និងផ្លាស់ប្តូរគម្រប់បែកចេញបញ្ជូលគម្របថ្មី ។