សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាល


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាល នាថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២១ សំរេចបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមៈ
១.ផ្លូវជាតិលេខ២ បានអ៊ុតAC ១០០% ស្រោចកៅស៊ូM១៩ ស្រទាប់ទី១បាន១០០% និងចាក់កៅស៊ូM១២ នៅសល់១៥០០ម គ្រោងបញ្ចប់រយៈពេល៥ថ្ងៃទៀត។
២.ផ្លូវ ខ២១៣,២១៥ បានកំពុងធ្វើគ្រឹះសម្រេច១០០% និងរៀបចំចាក់បេតុងនាពេលខាងមុខនេះលេខ២០១ ធ្វើគ្រឹះបាន១០០% និងម៉ិចM៣០ បានប្រវែង៣៥០ម
៣.ផ្លូវលេ
៤.ផ្លូវលេខ ១១៥K បានដាក់លូ២០ម
៥.លូភ្លោះរំដោះទឹកស្អុយលើផ្លូវ៧មករាសម្រេចបាន៤០%។
៦. ចុះពិនិត្យចំណុចដក់ទឹក និងកន្លែងដាក់ភ្លើងស្តុប បានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្តើមដំឡើងចាប់ពីថ្ងៃ២២ខាងមុខតទៅ
៧.ផ្លូវវាងកន្លែងច្រាំងបាក់ផ្លូវលេខ១៤ បានចាប់ផ្តើមជួសជុលបន្ទាន់ហើយ ត្រង់ Pk៨+១០០
៨.ក្រុមអគ្គិសនីកម្ពុជា(EDC) និងចុះរៀបចំបណ្តាញថ្មី នៅចញ្ជើមផ្លូវម្តុំរោងចក្រយ៉ុងវ៉ា។