លោក ជា សុមេធី ឯកភាព តាមសំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋ លុបចោលអាជីវកម្មកំពង់ចម្លងព្រែកច្រេស


ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោក ជា សុមេធី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែង និងមន្ទីរជំនាញ បានអញ្ជើញចុះដោះស្រាយ និងលុបចោលនូវអាជីវកម្មកំពង់ចម្លងព្រែកច្រេស ដែលជាសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិកំពង់ឬស្សី ឃំុកំពង់ឬស្សី ស្រុកពោធិរៀង ដេីម្បីបព្ចាប់ជំលោះរវាងម្ចាស់ដរនិងប្រជាពលរដ្ឋ។ បន្ទាប់មក លោក ជា សុមេធី បានឆ្លៀតពេលចុះសំណេះសំណាល​ និងសាកសួរសុខទុក្ខ ដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកខ្លាំងចំនួន៥គ្រួសារ និងបានឧបត្ថម្ភ អង្ករ មី ទឹកត្រី និង ថវិការមួយចំនួន។
Chea Somethy 23-3-2016 (2)                                Chea Somethy 23-3-2016 (1)
Chea Somethy 23-3-2016 (9)                               Chea Somethy 23-3-2016 (10)
Chea Somethy 23-3-2016 (11)                               Chea Somethy 23-3-2016 (11)
Chea Somethy 23-3-2016 (12)                               Chea Somethy 23-3-2016 (13)
Chea Somethy 23-3-2016 (8)                                                              Chea Somethy 23-3-2016 (4)
Chea Somethy 23-3-2016 (5)                          Chea Somethy 23-3-2016 (3)