ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អញ្ញើជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត


ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានអញ្ញើជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត សភាមុខរបរខេត្ត និងតំណាងអាជីវករក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ស្វែងរកចំនុចខ្លាំង ចំនុចខ្សោយ ដើម្បីកែលម្អអោយកាន់តែប្រសើរឡើង ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ជូនវិស័យឯកជន។