រដ្ឋសភា បង្ហាញលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ​ និងមិត្តភាព របស់ ប្រធានរដ្ឋសភាថៃ មកកាន់កម្ពុជា រយៈពេល៣ថ្ងៃ


រដ្ឋសភាកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងមិត្តភាព របស់ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាថៃ ដឹកនាំដោយ លោក វ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណ មៈជា (Wanmuhamadnoor Matha) ប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាស៖