ព្រឹទ្ធសភា បង្ហាញលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី១ នីតិកាលទី៥


ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបង្ហាញលទ្ធផលសម័យប្រជុំលើកទី១ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមេសានេះ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភា។