លោកជំទាវ មាន សំអាន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលការងារជាមួយអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ប្រទេសចិន


នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៨ ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយលោកជំទាវ មាន សំអាន ប្រធានគណៈកម្មការ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលការងារជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត LIANG Xiaofeng អគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ប្រទេសចិន នៅទីក្រុងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។