ពិធីសម្ពោធសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងវត្តអង្គប្រិយ៏សេរីមានជ័យ


ខេត្តកំពត, ថ្ងៃសុក្រទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ សម្ពោធសមិទ្ធិផលនានា នៅវត្តអង្គប្រិយ៏សេរីមានជ័យ ស្ថិតក្នុងភូមិកំពង់សំរោង ឃុំកំពង់សំរោង ស្រុកទឹកឈូរ ខេត្តកំពត។