សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណ ប្រធានរដ្ឋសភាគុយបា ដែលអបអរសាទរសម្តេច ក្នុងឱកាសត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះ ឯកឧត្ដម អេស្តេបាន ឡាហ្សូ អែណានដែស (Esteban Lazo Hernandez) ប្រធានរដ្ឋសភា អំណាចប្រជាជន សាធារណរដ្ឋគុយបា ដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរសម្តេច ក្នុងឱកាសត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភា។

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖